Skip to main content

Huyện Yên Thế kết nối điểm cầu trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng 16/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức truyền hình trực tuyến đến 10/10 huyện, thành phố. Tại điểm cầu huyện Yên Thế được tổ chức tại Hội trường UBND huyện. Dự Hội nghị trực tuyến có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện Ủy, CT UBND huyện. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cùng lãnh đạo, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện.
Tại hội nghị trực tuyến các đại biểu tại điểm cầu trong cả nước nói chung và điểm cầu huyện Yên Thế nói riêng đã được nghe báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Báo cáo nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua  bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... Nhiều cơ quan, đơn vị đã xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực. Báo cáo cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề còn hạn chế trong việc học tập và làm theo Bác ở các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở một số địa phương. Cùng với đó nhiều đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến, chia sẻ cách làm hay và những việc làm cụ thể thiết thực với công việc, đời sống thực tiễn đối với từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trên tinh thần ý kiến đóng góp của các đại biểu tham luận tại hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức. Các đại biểu trong cả nước nói chung, đặc biệt là các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Thế đã nghiêm túc tiếp thu và  tỏ rõ quan điểm coi đó là bài học thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện mình theo lời Bác dạy, nâng cao niềm tin tuyệt đối với Đảng, tích cực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.
 
Trung Hiếu