Skip to main content

Huyện ủy Yên Thế xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

Năm 2018, Huyện ủy Yên Thế đã xác định và lựa chọn 10 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Chỉ
 thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 
10 nhiệm vụ trọng tâm được BTV Huyện ủy xác định luôn phải gắn với việc giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; cũng như giải quyết những vấn đề, những việc nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết ở địa phương, cơ sở; góp phần thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Nội dung 10 nhiệm vụ trọng tâm đó là: 
(1) Nhất thể hóa chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND từ 01 - 02 xã, thị trấn. 
(2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, bản phố từ  58,9% lên 62,7%.
(3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xong 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra từ 2-3 tổ chức đảng, đảng viên diện quản lý khi có dấu hiệu vi phạm.
(4) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân từ cấp cơ sở đến cấp huyện, nhiệm kỳ 2018-2023.
(5) Tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ ở cả cấp cơ sở và cấp huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực và đúng thời gian theo quy định.
(6) Vận động và hỗ trợ thành lập từ 02 - 03 tổ hợp tác, hoặc hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
(7) Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời Bắc Giang tại xã Đồng Tiến; Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương; bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư khởi công dự án
(8) Xây dựng, hình thành điểm du lịch cộng đồng (homestay) tại xã Xuân Lương
(9) Xây dựng hoàn thành khu xử lý rác thải tập trung tại Tam Tiến; cải tạo bãi rác tại xã Bố Hạ; tổ chức lại hệ thống tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại 02 thị trấn Cầu Gồ và Bố Hạ
(10) Hoàn thành thêm 01 xã về đích nông thôn mới
Kết quả, trong 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, các địa phương. Đến nay, đã có 05/10 nhiệm vụ đã hoàn thành và hoàn thành trên 90% KH; 05/10 nhiệm vụ đã hoàn thành trên 60% KH.
Kết quả trên khẳng định tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt hiệu quả cao các nội dung đã đề ra./.
 
Như Hoa