Skip to main content

Huyện ủy Yên Thế tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của BCT năm 2018

Sáng ngày 27/3/2018, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ huyện về học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW năm 2018 "Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung có PGS - TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương; ở huyện có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
  Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương triển khai các nội dung cơ bản gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi ý một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018 có hiệu quả.
      Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”.
  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện đề nghị sau học tập chuyên đề năm 2018, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và mỗi cán bộ, đảng viên phải chủ động nghiên cứu, xây dựng phong cách, nội dụng việc làm cụ thể. Đối với người đứng đầu phải có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo chuyên đề. Đặc biệt, người đứng đầu phải thường xuyên gương mẫu, có trách nhiệm, quyết đoán trên tinh thần (công khai, dân chủ, minh bạch, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm). Đối với tập thể phải phân công nhiệm vụ hợp lý để phát huy tốt hiệu quả công việc và tinh thần đoàn kết cùng xây dựng, đồng thời thường xuyên nghiên cứu, cập nhật kiến thức để đáp ứng tốt mọi yêu cầu đặt ra trong tình hình mới hiện nay... 
Cũng nhân dịp này đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt được và một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra./.
 
Trung Hiếu