Skip to main content

Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

   Sáng ngày 27/6/2018, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sơ kết sự lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Hải Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
         Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Huyện ủy Yên Thế đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 6/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; có 7/16 chỉ tiêu đạt trên 90%; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt khá, với mức bình quân đạt 16,81%/năm. Kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển đã trở thành thế mạnh của huyện và tiếp tục khẳng định là mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp hàng hóa có hiệu quả. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, trung bình mỗi năm tăng 23,89%. Nhiều hạng mục công trình thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, nông thôn được đầu tư xây dựng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển đồng bộ. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; quản lý điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân được nâng lên. Năm 2016, 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế đã có nhiều thành tích tiến bộ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đặc biệt năm 2017 huyện Yên Thế đã được UBND tỉnh tặng cờ nhất cụm thi đua 4 huyện miền núi.
         Kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: kinh tế trên địa bàn huyện đã có bước phát triển mạnh mẽ và chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành và tiềm năng thế mạnh của từng lĩnh vực. Tỷ trọng ngành trồng trọt đã giảm từ 43,5% xuống còn 20,13%, chăn nuôi chiếm 66,36%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trên 1.200 tỷ đồng so với năm 2008, nhiều sản phẩm tiềm năng ở địa phương đã được khai thác phát huy, các chuỗi sản xuất nông - lâm sản được hình thành. Riêng Gà đồi Yên Thế, rừng trồng nằm trong tốp đầu toàn quốc; 100% các xã đã xây dựng Quy hoạch xây dựng NTM; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng 61% so với năm 2008...
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghị nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã tích cực thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra, đồng chí cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; Quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
          Nhân dịp này, 12 tập thể và 23 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X đã được khen thưởng./.
 
Trung Hiếu