Skip to main content

Hội thi cán bộ “Dân vận khéo” huyện Yên Thế lần thứ II năm 2017

Sáng 10/8/2017, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ II năm 2017. Đồng chí Nông Văn Tâm - PBT thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Hội thi tới dự và khai mạc. 
Tham gia Hội thi có 24 thí sinh đến từ khối dân vận đảng ủy các xã, thị trấn và đảng ủy các cơ quan trong toàn huyện. Hội thi "Dân vận khéo" huyện Yên Thế năm 2017 được tổ chức với hình thức thi viết. Cấu trúc đề thi năm nay gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 150 phút. Ở phần trắc nghiệm (40 điểm), các thí sinh phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức đưa ra bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng; phần thi tự luận (60 điểm), các thí sinh trả lời câu hỏi tự luận với nội dung chủ yếu tìm hiểu về nghiệp vụ công tác dân vận; quan điểm của Đảng ta về dân vận và công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới; các văn bản về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Quy chế dân chủ và quy định chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…
Hội thi “Dân vận khéo” nhằm nâng cao nhận thức, kĩ năng, trình độ năng lực, nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ chính trị về ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", Nghị quyết số 110 - NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc giang và Nghị quyết số 81 -NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay".
Việc tổ chức hội thi gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước...
Kết thúc Hội thi Ban tổ chức sẽ tổ chức chấm điểm và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyết khích cho các thí sinh đạt điểm cao nhất./.
 
Quang Huy