Skip to main content

Hội Phụ nữ tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình

Chiều ngày 26/6/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018 và Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
Trong 10 năm qua công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong huyện quân tâm chỉ đạo; Hội phụ nữ các cấp từ huyện đến cơ sở đã chủ động tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch thông qua nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt hội đã thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quan tâm biểu dương các điển hình tiên tiến, hộ gia đình hội viên tiêu biểu... do vậy việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Số vụ bạo lực gia đình trong nhiều năm gần đây trên địa bàn huyện không còn, số gia đình văn hóa và gia đình đạt “5 không - 3 sạch” năm sau cao hơn năm trước.
Với những thành tích đã đạt được, Hội Phụ nữ huyện Yên Thế nhiều năm được UBND tỉnh và các ngành ở tỉnh biểu dương, ghị nhận. Nhân dịp này Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018./.
 
Trung Hiếu