Skip to main content

Hội Nông dân huyện tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017

Sáng ngày 12/12/2017, Hội Nông dân Huyện Yên Thế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2018. Dự HN có ông Nguyễn Đăng Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ngành chức năng của huyện, Ngân hàng NN&PTNT; Chủ tịch, PCT Hội nông dân các xã, thị trấn.
Nét nổi bật, năm 2017 công tác Hội và phong trào nông dân đã thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Thông qua hoạt động, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện vận động và phát triển mới được 283 hội viên nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện hiện có hơn 19.818 hội viên. Các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thường xuyên củng cố kiện toàn các tổ vay vốn, tín chấp vay vốn cho hội viên để đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay tổ chức Hội quản lý 270 tổ, với tổng số dư nợ trên 381 tỷ đồng cho 9.626 lượt hội viên vay từ Ngân hàng NN và Ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Phong trào hộ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nâng cao chất lượng. Toàn huyện có 10.740 hộ đăng ký danh hiệu SXKDG 4 cấp. Kết quả bình xét có 8.625 hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi 4 cấp theo tiêu chí của TW Hội. Các phong trào thi đua được tổ chức thực hiện đồng bộ. Vai trò đại diện của tổ chức hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy.
Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được phát triển, trọng tâm là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều mô hình, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao như: (mô hình chè xanh bản Ven- Xuân Lương, sản xuất chế biến tiêu thụ Gà đồi Yên Thế, cây có múi chất lượng cao ở Đồng Vương...). Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” và tương trợ, giúp đỡ trên 300 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động với giá trị hàng tỷ đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo.   
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia chiến dịch làm đường giao thông, thuỷ lợi. Đã sửa chữa, bảo dưỡng, phát quang hành lang được 242 km đường giao thông nông thôn; nạo vét được 21.000m kênh mương; đào đắp được 4.747m3 đất đá, nộp tiền đối ứng xây dựng 9 nhà văn hóa trị giá trên 1 tỷ đồng.
Tại hội nghị đã có 12 tập thể và 06 cá nhân đã được Trung ương Hội, tỉnh Hội và Hội Nông dân huyện tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017. /.
 
Chu Hoa