Skip to main content

Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019

Sáng 30/5/2018, tại phòng họp UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.
6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, ký giao ước thi đua; tích cực phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung của kế hoạch phối hợp thống nhất hành động năm 2018; làm tốt công tác thăm và tặng quà tết cho người nghèo, kết quả 100% hộ nghèo và hơn 21% hộ cận nghèo được nhận quà tết. Đề xuất phương án giúp đỡ 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn đạt kết quả tốt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã đăng ký và phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Phối hợp duy trì tốt chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên sóng phát thanh Đài TT-TH huyện. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu gắn với sơ kết 3 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015-2017. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; kết quả, đến nay hơn 97% dân số toàn huyện tham gia bảo hiểm y tế. Hoạt động của các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đạt được trong 6 tháng qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung Ủy ban MTTQ huyện cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới, đó là: Thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng Quỹ vì người nghèo, Tết vì người nghèo và thực hiện Chương trình an sinh xã hội. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024…
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả nổi bật về hoạt động của HĐND huyện và kết quả phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tổ chức chia tay 2 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời, hiệp thương cử bổ sung 2 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014-2019./.
 
Văn Thư