Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Ngày 29/6/2018, tại thủ đô Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Yên Thế có đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên cấp huyện; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng-đoàn thể, Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện… Đồng thời, hội nghị cũng được trực tuyến đến điểm cầu 21/21 Đảng bộ xã, thị trấn trong toàn huyện.
Sau phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đại biểu dự hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Thông qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới. Trên cơ sở đó, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng cá nhân tự chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận nội dung nghị quyết. Đồng thời có giải pháp đánh giá kết quả học tập của các đại biểu tham dự, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học nghị quyết, học chiếu lệ; cụ thể hóa nội dung của nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
Kết thúc hội nghị, các đại biểu tiến hành viết bài thu hoạch đánh giá kết quả học tập các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng./.
 
Văn Thư