Skip to main content

Hội nghị trực tuyến công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2018

Chiều ngày 25/7/2018, tại Bắc Giang, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng chí Đỗ Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị, báo cáo viên là lãnh đạo Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng. Tại điểm cầu huyện đặt tại Hội trường UBND huyện Yên Thế, đồng chí Vũ Mạnh Thủy, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy chủ trì hội nghị; dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Hội nghị đã được nghe báo cáo viên trực tiếp thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thành viên Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội; sự cấn thiết phải xây dựng, ban hành Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ đảng và tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 cũng như các nội dung cốt lõi của Đề án…
Trước đó vào sáng 25/7/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy về công tác văn phòng 6 tháng đầu năm 2018. Tại điểm cầu huyện, đồng chí Vũ Mạnh Thủy, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Huyện ủy Yên Thế đã tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực Huyện ủy, đón tiếp nhiều đoàn khách trong tỉnh, tỉnh bạn về thăm, làm việc tại huyện. Thực hiện tốt việc đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của cấp ủy huyện. Đặc biệt, tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phối hợp với các ban, cơ quan của Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành 636 văn bản. Nhìn chung, các văn bản đã đảm bảo về nội dung, thể thức và thời gian phát hành. Tham mưu giúp Huyện ủy, BTV Huyện ủy tổ chức tốt các hội nghị cấp ủy theo chương trình công tác (07 hội nghị giao ban với các khối hằng quý, giao ban trực tuyến với lãnh đạo các xã, thị trấn hằng tháng; 03 hội nghị giao ban trực tuyến; 02 hội nghị cán bộ; 09 hội nghị BTV Huyện uỷ; 04 hội nghị BCH Đảng bộ huyện); các buổi giao ban hàng tuần, các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện bảo đảm theo đúng Quy chế làm việc của Huyện ủy. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị nội dung trình hội nghị cấp ủy, việc gửi, nhận văn bản đảm bảo theo quy định. Bảo đảm kịp thời các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Huyện ủy và các ban, cơ quan của Huyện ủy, gắn với đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách. Làm tốt công tác nội chính, tiếp dân tại trụ sở Văn phòng Huyện ủy../.
 
Tuấn Sang