Skip to main content

Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ TT Cầu Gồ

Sáng ngày 03/01/2017, tại UBND thị trấn Cầu Gồ, Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Huyện ủy, UBND huyện về công tác cán bộ của Đảng ủy, UBND thị trấn Cầu Gồ. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và căn cứ Quyết định số 145 - QĐ/TU ngày 01/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quyết định số 1333-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý. Ngày 25/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã ban hành các Quyết định gồm: Quyết định số 1929-QĐ/HU đối với đồng chí Dương Ngọc Minh thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Gồ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy từ ngày 01/01/2018; Quyết định số 1927-QĐ/HU đối với đồng chí Phạm Xuân Dương - HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Cầu Gồ nhiệm kỳ 2015 - 2020, giao quyền Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ đến khi HĐND thị trấn Cầu Gồ bầu chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Quyết định của UBND huyện đồng ý để đồng chí Nguyễn Thị Mai - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Gồ được nghỉ chế độ theo Nghị định 108 của Chính phủ kể từ ngày 01/01/2018.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những đóng góp của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục có nhiều cống hiến, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, góp phần xây dựng thị trấn Cầu Gồ nói riêng và huyện Yên Thế nói chung ngày càng phát triển./.
 
Trung Hiếu