Skip to main content

Hội nghị thông tin báo cáo viên tháng 9/2018

Sáng 14/9/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2018 bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cả nước. Tại điểm cầu huyện Yên Thế, đồng chí Nông Văn Tâm, PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tuyến có gần 300 đồng chí đại biểu là Huyện ủy viên, báo cáo viên của huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn huyện; chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Liên đoàn lao động và Phòng giáo dục đào tạo huyện. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đông chí lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo, Ban tuyên giáo Trung ương thông tin những nội dung cơ bản về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác chuẩn bị đại hội công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới… Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp cần lựa chọn nội dung và đối tượng cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để tuyên truyền đạt hiệu quả./.
 
Quang Huy