Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 43 khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 19/10/2018, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 43. Dự hội nghị có 09/10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; cán bộ các ban, cơ quan của Tỉnh ủy theo dõi huyện và đại diện lãnh đạo một số ban, cơ quan ban có liên quan. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.  
Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận và thông qua các nội dung như: Xét kết nạp Đảng (Hội nghị đã bàn và nhất trí kết nạp 11/11 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam); Công tác tổ chức cán bộ; Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, biệt phái cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Kế hoạch sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã trên địa bàn huyện Yên Thế; Kế hoạch phát triển đô thị huyện Yên Thế năm 2019; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2020; Đề án phát triển đàn dê thương phẩm, gắn với xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm dê Yên Thế giai đoạn 2018-2020; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao huyện Yên Thế giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ; Báo cáo kết quả kiểm tra theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Lạc; Báo cáo kết quả giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện.
Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban, cơ quan đã chuẩn bị chu đáo các văn bản trình hội nghị. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp thu có chọn lọc, tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các văn bản dự thảo để trình ký và phát hành./.
 
Thu Huyền