Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 35, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 26/3/2018, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 35. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 10/10 đồng chí trong BTV Huyện ủy, cán bộ các ban, cơ quan ở tỉnh theo dõi huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
Hội nghị lần thứ 35 tập trung vào các nội dung: Công tác cán bộ; Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo cùng một số nội dung quan trọng khác. 
Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã được bổ nhiệm ở chức danh quy hoạch hoặc tương đương; cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ hạn chế, tín nhiệm giảm sút; đồng thời, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, có triển vọng phát triển nhằm chủ động nhân sự trong công tác cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về xây dựng quy hoạch cán bộ; đảm bảo về yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi và quy trình theo quy định. Ngoài ra, rà việc soát, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”, tránh tình trạng quy hoạch khép kín trong từng cơ quan, đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác.
Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các văn bản trình tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đã kết luận một số nội dung về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ chủ chốt; yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tiếp tục rà soát, xem xét cho ý kiến vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, cơ quan huyện; các ban, cơ quan tham mưu tổng hợp trình Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 36. Đồng thời, các ban, cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến, kết luận; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Huyện ủy và các chức danh chủ chốt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, xin ý kiến và trình Hội nghị Huyện ủy tổ chức vào ngày 27/3/018./.
 
Tuấn Sang