Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 26/10/2017, tại phòng họp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 28. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 10/10 đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban, cơ quan có liên quan của Huyện ủy, UBND huyện.
Trong thời gian 1/2 ngày, hội nghị đã thông qua dự thảo các văn bản gồm: Báo cáo tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm tra theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Báo cáo kết quả giám sát đảng viên chấp hành đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng một số nội dung quan trọng khác. Các văn bản được trình tại Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 28 đánh giá một cách tổng thể cũng như phản ánh khách quan kết quả thu ngân sách ở từng lĩnh vực, trên cơ sở phân tích các khó khăn, thuận lợi trong công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ cụ thể theo từng chỉ tiêu thu và 08 nhóm biện pháp thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các văn bản đề cập tới các ưu, khuyết điểm, những hạn chế, tồn tại của các cá nhân diện được BTV Huyện ủy kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2017 trên các mặt công tác, những kiến nghị, đề xuất nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cán bộ, đảng viên có sai phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, góp phần xây dựng, củng cố chi bộ, cơ quan vững mạnh. 
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các cơ quan tham mưu, Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát trình bày dự thảo các văn bản; trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, bổ sung vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đã kết luận cho từng nội dung, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát, cơ quan tham mưu trong việc chuẩn bị các văn bản trình hội nghị. Đồng thời, yêu cầu Đoàn Kiểm tra, Đoàn Giám sát tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tham mưu xây dựng thông báo kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định./.
 
Tuấn Sang