Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Yên Thế, sáng ngày 26/7/2017, tại phòng họp Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị BTV Huyện ủy lần thứ 25. Đồng chí Lưu Xuân Vượng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị lần thứ 25 có 10/11 đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các ban, cơ quan có liên quan của Huyện ủy, UBND huyện và chủ tịch UBND các xã: Đông Sơn, Tân Sỏi và Xuân Lương.
Trong thời gian 1/2 ngày, hội nghị đã thông qua dự thảo các văn bản gồm: Kế hoạch diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã huyện Yên Thế năm 2017; Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Đề án quy hoạch phát triển Khu du lịch tâm linh, sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; cùng một số nội dung quan trọng khác. Các văn bản được trình tại Hội nghị nghị BTV Huyện ủy lần thứ 25 là những văn bản quan trọng, cần thiết, được xây dựng và triển khai trên cơ sở các nghị quyết, kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Huyện ủy; không chỉ xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã huyện Yên Thế năm 2017; sự cần thiết của việc xây dựng Đề án bảo vệ môi trường huyện Yên Thế giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, góp phần giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; mà còn, đưa ra lộ trình, giải pháp từng bước phát triển Khu du lịch sinh thái - tâm linh Thác Ngà, tạo điểm nhấn; đồng thời, kết hợp với Khu Di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội vùng nói chung.
Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các cơ quan tham mưu trình bày dự thảo các văn bản; trên tinh thần xây dựng, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, bổ sung vào dự thảo các văn bản trình tại hội nghị. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì hội nghị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tham mưu trong việc chuẩn bị các văn bản trình hội nghị; khẳng định lại tầm quan trọng và sự cần thiết của các văn bản được thông qua. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn bản đã được thông 
qua và xin ý kiến Thường trực Huyện ủy trước khi ban hành./.
Tuấn Sang