Skip to main content

Hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Sáng 14/12/2017, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nông Văn Tâm, PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Năm 2017, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 136 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, đại biểu HĐND huyện Yên Thế khóa XXI và đại biểu HĐND xã, thị trấn với 1.525 lượt đại biểu, hơn 11.500 cử tri tham gia. Đã có gần 1.300 ý kiến của cử tri kiến nghị, đề xuất về các lĩnh vực đất đai, giao thông, xây dựng, thủy lợi, chế độ chính sách, phát triển sản xuất… Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời chọn lọc để kiến nghị tại các kỳ họp HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, các buổi tiếp xúc cử tri còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Công tác tổ chức có lúc, có nơi chưa chu đáo, việc nắm bắt thông tin ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đôi khi còn chưa phân loại đúng thẩm quyền giải quyết; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn trả lời chung chung, thiếu cam kết của cơ quan, cá nhân có trách nhiệm; công tác giám sát, đôn đốc, giải quyết các ý kiến, kiến nghị có lúc thiếu kiên quyết và chưa được quan tâm đúng lúc; số lượng người tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri còn ít. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp chưa quan tâm nhiều đến việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu và thực hiện chương trình hành động của đại biểu đã hứa với cử tri.v.v..
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri. Theo đó, trước khi tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện cần phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND, UBND cùng cấp; chủ động xây dựng kế hoạch đồng thời thông báo lịch tiếp xúc cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong buổi tiếp xúc cử tri cần dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị. Đối với những địa phương được dự báo có nhiều vấn đề bức xúc cần mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị; phân loại và chuyển ý kiến, kiến nghị đúng địa chỉ nhằm giúp cho việc giải quyết ý kiến, kiến nghị nhanh hơn, chính xác hơn. 
Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ, kĩ năng tổ chức hội nghị tiêp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cho cán bộ MTTQ các cấp, tham mưu với cấp ủy phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của mặt trận trong việc mời thành phần, tuyên truyền để cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc đảm bảo về số lượng người tham gia và nâng cao chất lượng ý kiến, kiến nghị của cử tri…/.
 
Quang Huy