Skip to main content

Hội LHPN và Hội NCT tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chương trình phối hợp

Sáng ngày 19/10/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Người cao tuổi huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2018; tọa đàm chia sẻ trao đổi kinh nghiệm tập hợp thu hút phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội.
Qua hơn 2 năm triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra. Ban thường vụ Hội Người cao tuổi đã tích cực vận động phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt hội, với tỷ lệ đạt 64,2 % so với tổng số hội viên người cao tuổi. Phụ nữ cao tuổi đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội cao tuổi cũng như các hoạt động do Hội LHPN tổ chức, luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu trong thực hiện các hoạt động Hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đặc biệt là trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội phụ nữ đã thường xuyên quan tâm, phối hợp với Hội Người cao tuổi hỗ trợ tham gia động viên, cổ vũ, ủng hộ các hoạt động do Hội người cao tuổi tổ chức, nhất là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động thăm hỏi hội viên người cao tuổi lúc ốm đau, hoạt nạn...
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác phối hợp vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa thực hiện được chỉ tiêu ra mắt câu lạc bộ "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"; sự phối hợp ở một số xã chưa nhịp nhàng, còn một số hội viên phụ nữ cao tuổi chỉ lựa chọn một tổ chức sinh hoạt; việc lựa chọn nội dung tuyên truyền đôi khi chưa phù hợp...
Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng tọa đàm đưa ra nhiều giải pháp cho thời gian tới, trong đó tập trung sẽ xây dựng chương trình hướng dẫn hành động cụ thể; chủ động khảo sát để thành lập các mô hình, câu lạc bộ chuyên đề phù hợp với phụ nữ cao tuổi; xây dựng các nội dung hoạt động phù hợp để thu hút hội viên tham gia; tổ chức thành lập, ra mắt câu lạc bộ "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền" tại các xã, thị trấn để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình./.
 
Trung Hiếu