Skip to main content

Hội LHPN huyện Yên Thế phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Hội.

Lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng hào kiệt Bà Trưng, Bà Triệu không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm. Ngay từ những ngày đầu chống Pháp, phụ nữ Việt Nam đã tham gia đông đảo vào phong trào Cần Vương, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du, còn có nhiều phụ nữ nổi tiếng tham gia vào các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Hoàng Thị Ái, Thái Thị Bôi....Từ năm 1927 những tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo tầng lớp phụ nữ như: Công Hội Đỏ, Nông Hội Đỏ, các nhóm tương tế, tổ học nghề và các tổ chức có tính chất riêng của giới. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: “Nam nữ bình quyền”. Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di chúc bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa, Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trải qua 88 năm xây dựng và phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ngày càng lớn mạnh; các tầng lớp phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu vươn lên đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ tài năng, điển hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc…
Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, trong những năm qua các tầng lớp phụ nữ Yên Thế tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam, con cháu bà Ba Cẩn luôn nỗ lực cố gắng nâng cao trình độ nhận thức, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Từ đầu năm 2018 đến nay, dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, tạo điều kiện của UBND huyện, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động, tích cực, bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chương trình, đề án...cụ thể hóa bằng các hoạt động cụ thể bám sát với các nhiệm vụ của địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tổ chức đăng ký các nhiệm vụ trọng tâm với Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với hoạt động làm theo Bác, tiết kiệm tặng bò cho hội viên phụ nữ nghèo, từ hoạt động tiết kiệm, thu gom, phân loại rác thải tặng 27 con bò cho 27 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 292,5 triệu đồng; tặng 21 xe đạp, 10 đèn bàn, 53 cặp sách, 416 cuốn vở, 24 áo đồng phục cho 108 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ngoài ra tiết kiệm được tặng 58 thẻ bảo hiểm y tế cho 58 cán bộ chi hội có hoàn cảnh khó khăn.
Phối hợp với Phòng lao động TBXH huyện tham mưu với UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022”  và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 đã tổ chức 04 buổi triển khai Đề án có 435 người tham gia, 02 lớp tập huấn khởi sự hợp tác xã và tập huấn khởi sự kinh doanh cho 140 chị là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và thành viên tổ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn; thành lập 01 HTX sản xuất nông nghiệp xã An Thượng có 13 thành viên tham gia; giúp đỡ 24 hội viên phụ nữ khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh...duy trì 25 tổ liên kết sản xuất chăn nuôi, sản xuất rau an toàn, tổ liên kết mây tre đan. Phối hợp với các ban ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách thức sản xuất nông nghiệp đảm bảo an toàn, thăm quan các mô hình làm kinh tế giỏi....
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với thực hiện phong trào thi đua Yên Thế chung sức xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Vận động thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; vận động gia đình hội viên hiến đất làm đường, tham gia xây dựng đường...tổ chức 13 lớp tập huấn, hướng dẫn thu gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình có 1.200 hộ tham gia, tổ chức tặng sọt, hỗ trợ chế phẩm...thành lập 02 mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi nilon tại hộ gia đình” có 100 hộ gia đình hội viên tham gia; tổ chức 04 Hội thi “Phụ nữ với môi trường”, “Phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” và Hội thi tuyên truyền về “An toàn thực phẩm”; thành lập các mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”....tổ chức đăng ký với cấp ủy, chính quyền đảm nhận những phần việc/ hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, Hội LHPN huyện có các hoạt động giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn năm 2018 theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang và Ban Thường vụ Huyện ủy tại xã An Thượng, Tiến Thắng, Đồng Lạc, Đồng Tiến, Hương Vỹ và Bố Hạ. Nhân dịp năm học mới Hội phụ nữ huyện tổ chức thăm hỏi và tặng 07 xuất quà cho 07 cháu học sinh con của 05 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Hội nhận giúp đỡ có con đang đi học trị giá 7,0 triệu đồng, 02 đèn bàn, 05 bộ sách giáo khoa và 50 cuốn vở. Hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Nông (Hương) xã Bố Hạ hỗ trợ tiền, ngày công để làm nhà ở. Đồng thời chỉ đạo Hội phụ nữ các cơ sở tổ chức giúp đỡ thường xuyên hằng tháng các hộ gia đình hỗ trợ tặng lợn, tặng gạo, đồ dùng học tập...giúp các gia đình từng bước giảm khó khăn, hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống. Điển hình: Hội phụ nữ xã Bố Hạ hàng tháng giúp hộ gia đình chị Phạm Thị Nông (Hương) 100.000 đồng, tính đến nay đã giúp được 900.000 đồng; hỗ trợ gia đình chị Hương 02 triệu đồng cùng một số đồng dùng gia đình trị giá 01 triệu đồng và ngày công san lấp mặt bằng làm nhà. 
Thường xuyên quan tâm đến hoạt động giúp phụ nữ nghèo thông qua nhiều hình thức như giúp giống, vốn ngày công... có 11.673 chị kinh tế khá giúp 5.470 chị kinh tế khó khăn số tiền là 12.228,2 triệu đồng; thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn, hiện Hội quản lý vốn Ngân hàng chính sách là 212.857 triệu đồng, vốn Ngân hàng nông nghiệp là 110.223 tỷ đồng. Duy trì hoạt động của các tổ phụ nữ tiết kiệm, tiết kiệm giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội thông qua tổ chức Hội, cán bộ, hội viên; kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của phụ nữ- trẻ em; tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện để cán bộ, hội viên kịp thời kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến phụ nữ- trẻ em và tổ chức Hội; quan tâm tham mưu với cấp ủy kết nạp đảng viên nữ, công tác kết nạp hội viên...Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành cho cán bộ chi hội thông qua các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, tổ chức sinh hoạt điểm và tổ chức Hội thi "Chi hội trưởng phụ nữ giỏi" để cán bộ chi hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội....
Với những kết quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động Hội, phong trào phụ nữ huyện Yên Thế nhiều năm liên tục được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang xếp loại xuất sắc và được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Đây là niềm động viên, sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy cũng như khẳng định những đóng góp to lớn của các cấp Hội phụ nữ toàn huyện, trong thời gian tới các cấp Hội phụ nữ toàn huyện tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam trong 88 năm qua, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các nhiệm vụ của Hội gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng giàu đẹp văn minh./.
 
 
Hội phụ nữ huyện