Skip to main content

Hội LHPN huyện tổ chức các hoạt động chào mừng 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 134 năm cuộc khởi nghĩa Nông dân Yên Thế.

Năm 2018, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Phụ nữ huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2016- 2022; phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 134 năm cuộc khởi nghĩa của Nông dân Yên Thế. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chủ động tích cực tham mưu và triển khai đến các cấp Hội phụ nữ toàn huyện ra sức thi đua tổ chức có hiệu quả hoạt động thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội  cụ thể như sau:
- Cấp huyện: Cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua đã ký với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang, xây dựng các chỉ tiêu thi đua, đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; chỉ đạo các cơ sở trong toàn huyện tổ chức hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân; các kế hoạch hoạt động năm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ôn lại truyền thống của tổ chức Hội; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...Tổ chức giải bóng đá nữ huyện Yên Thế năm 2018; Lựa chọn và thành lập đội tuyển tham dự giải cầu lông truyền thống 8/3 do Hội LHPN tỉnh tổ chức; tiếp tục phối hợp với Hội Người cao tuổi của huyện tổ chức giải bóng chuyền dành cho Người cao tuổi; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ huyện tổ chức các hoạt động; lựa chọn giới thiệu các gương điển hình tập thể, cá nhân, gia đình cán bộ hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền nhân diện.
- Cấp cơ sở: Cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu thi đua phù hợp với địa phương; tổ chức tuyên truyền các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; lựa chọn những hoạt động trọng tâm, các mô hình hiệu quả thiết thực, đăng ký công trình/hoạt động/phần việc với cấp ủy, chính quyền góp phần tham gia xây dựng nông thông mới....; chỉ đạo 212/212 chi hội phụ nữ đăng ký các nội dung, hình thức tổ chức...gắn với tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; học tập về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm”, tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa của Nông dân Yên Thế (Ban Thường vụ Hội LHPN huyện lựa chọn bài tuyên truyền cụ thể gửi các cơ sở)...thông qua hình thức hái hoa dân chủ, qua sinh hoạt, qua hệ thống loa đài....tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ...nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong các tầng lớp hội viên phụ nữ; 22/22 cơ sở Hội và 212/212 đăng ký cụ thể nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ trong toàn huyện; đồng thời thông qua dịp tổ chức kỷ niệm này, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến của cán bộ, hội viên về nhu cầu giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự sinh doanh.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, ôn lại truyền thống kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tinh thần Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; 134 năm cuộc khởi nghĩa của Nông dân Yên Thế nhằm giúp cho mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Yên Thế tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Yên Thế. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ toàn huyện chủ động, tích cực cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, Huyện ủy tổ chức các hoạt động của Hội gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương từng bước khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện./.
 
                     Phùng Ngọc