Skip to main content

Hội Cựu giáo chức huyện tích cực tham gia xây dựng sự nghiệp GD-ĐT và chăm lo cho hội viên

Sáng 05/02/2018, Hội Cựu giáo chức (CGC) huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) huyện, Ban Chấp hành Hội và lãnh đạo Hội CGC cơ sở trong huyện.
Đến nay, Hội CGC huyện có tổng số gần 1.000 hội viên sinh hoạt tại Hội CGC 21/21 xã, thị trấn. Trong đó 81% là hội viên nữ, 21% là đảng viên. Năm 2017, cán bộ, hội viên Hội CGC trong huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng sự nghiệp GD-ĐT và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.
Kết quả đã tổ chức khen thưởng cho 465 học sinh có thành tích trong học tập với số tiền hơn 33 triệu đồng; phối hợp vận động hơn 90 học sinh đi học nghề; 15/21 xã, thị trấn đã xây dựng được quỹ khuyến học riêng; tỷ lệ gia đình hội viên đạt văn hóa chiếm hơn 97%, 99% gia đình hội viên CGC đạt “4 tốt”; 100% Hội CGC các xã, thị trấn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thơ ca; tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 200 lượt hội viên ốm đau với số tiền hơn 25 triệu đồng; duy trì quỹ “Ấm tình đồng nghiệp” với số tiền hơn 76 triệu đồng…
Qua đánh giá năm 2017, toàn huyện có 19/21 đơn vị Hội CGC đạt vững mạnh, trong đó 13 đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc. Tiêu biểu như Hội CGC xã Bố Hạ được Trung ương Hội CGC tặng Bằng khen; Hội CGC thị trấn Cầu Gồ được Tỉnh hội tặng giấy khen…
Về phương hướng hoạt động năm 2018, Hội CGC huyện tiếp tục củng cố, giữ vững khối đoàn kết, vận động hội viên phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo; chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; qua đó, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh; phấn đấu 20/21 cơ sở Hội CGC đạt vững mạnh, 13 đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc…/.
 
Văn Thư