Skip to main content

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thế vững vàng tâm thế tự tin bước vào nhiệm kỳ mới 2017-2022

  Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chống phá ta về nhiều mặt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn…, đã có tác động không nhỏ đến tư tưởng, đời sống của mỗi người dân. Nhưng cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện Yên Thế vẫn luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững truyền thống đoàn kết, tích cực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. 
       Với lực lượng 7.043 hội viên, trong đó có 1.315 đồng chí là đảng viên (chiếm 19% trong toàn Đảng bộ huyện), đây thực sự là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân; luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, định hướng dư luận; vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động thù địch. Các cấp hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào các Dự thảo Nghị quyết, văn kiện đại hội Đảng; đóng góp ý kiến cho các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên luôn giữ vững phẩm chất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và hội viên trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tham gia các tổ hòa giải, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân ngay từ cơ sở. Đặc biệt, trong nhiêm kỳ Đại hội Đảng 2015-2020 và dịp bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có 341 hội viên Cựu chiến binh được bầu vào các cấp ủy đảng, trong đó có 6 đồng chí là Huyện ủy viên, 10 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, 129 đồng chí là Bí thư chi bộ, 97 đồng chí là Trưởng thôn bản, tổ dân phố; và trong số 165 hội viên Cựu chiến binh là Đại biểu HĐND các cấp thì có 12 đồng chí là Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND; 15 đồng chí là Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn; 74 đồng chí là Trưởng, phó các Ban ngành, đoàn thể ở cơ sở. Những số liệu và kết quả nói trên trên đã khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ và nhân dân của tổ chức Hội Cựu chiến binh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đia phương.
       Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, Hội cựu chiến binh huyện Yên Thế đã vận động cán bộ, hội viên hiến trên 80.000m2 đất, đóng góp trên 12.500 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông; đào đắp, sửa chữa, nạo vét trên 50.000m kênh mương thủy lợi nội đồng, góp phần đưa 2 xã An Thượng, Đồng Tâm về đích Nông thôn mới theo đúng kế hoạch của huyện. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội và hội viên đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giầu chính đáng; tham gia tích cực, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế của địa phương; đã phối hợp tổ chức hơn 40 lớp tập huấn chuyển giao kĩ thuật cho trên 4000 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi, giúp hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội cho trên 1.300 hội viên vay vốn với số dư hơn 40 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giúp cho nhiều hội viên có thêm việc làm, thoát nghèo và vươn lên làm giầu. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4% (không còn hộ đói); số hộ có kinh tế khá chiếm 60%, tăng hơn 14% so với năm 2012. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 246 hộ có con đi lao động xuất khẩu, 925 hộ gia đình hội viên Cựu chiến binh đạt danh hiệu Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, 227 hộ cấp huyện, 42 hộ cấp tỉnh, cấp toàn quốc; có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hội viên Cựu chiến binh mang lại hiệu quả kinh tế cao và đã giải quyết  việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động địa phương.
       Bên cạch đó, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nghĩa tình khác cũng được các cấp hội và hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia như thăm hỏi, động viên hội viên những khi ốm đau, hoạn nạn, hay việc huy động các “Quỹ vì Trường Sa”, “Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB”, “Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, “Quỹ phòng chống thiên tai”, “Quỹ vì người nghèo”. . ., được gần 1 tỷ đồng; đã xóa được 24 nhà dột nát cho CCB; phối hợp với các ngành chức năng hoàn thiện thủ tục để CCB và đối tượng chính sách được hưởng các chế độ theo Quyết định 142, 62, 49 của Chính phủ cho hàng ngàn đối tượng. Những việc làm tình nghĩa mang đậm tính nhân văn nói trên đã động viên cán bộ, hội viên tin tưởng, phấn khởi, gắn bó, đoàn kết xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
       Ngoài ra, công tác xây dựng, củng cố tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội cũng luôn được quan tâm; nội dung, phương thức hoạt động từng bước đổi mới, phù hợp với tình hình của địa phương; đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các đoàn thể chính trị làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ (đã bồi dưỡng, giới thiệu để các cấp ủy đảng xem xét, kết nạp 26 hội viên vào Đảng); đồng thời làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phát triển văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. 
       Ghi nhận những thành tích trong giai đoạn 2012-2017 và tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã khen tặng cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Yên Thế Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc (Cho giai đoạn 2012-2017 và cho riêng năm 2017) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 
       Để phát huy thành tích và khắc phục những hạn chế, tồn tại, trong nhiệm kỳ mới, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện Yên Thế cần tập trung làm tốt những vấn đề sau:
 
       Thứ nhất: Các cấp hội cần tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội thật sự trong sạch, vững mạnh và hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; trong đó chú trọng tới các cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị đang còn lúng túng trong tổ chức và hoạt động. Tập trung chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình địa phương và tính chất của Hội trong điều kiện mới. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới".
       Thứ hai: Các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị, động viên các thế hệ hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu để mỗi hội viên Cựu chiến binh phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho mỗi cán bộ,  hội viên phải thực sự là lực lượng nòng cốt, tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tư tưởng bảo thủ, công thần, lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng.
       Thứ ba: Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW “Về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”. Đồng thời, sau giám sát cần phối hợp với cơ quan chức năng phản ánh, kiến nghị với tổ chức Đảng, chính quyền và cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bất cập. 
       Thứ tư: Từ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Hội cần cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước bằng phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế gia đình theo các mô hình phù hợp, hiệu quả như Tổ hợp tác, Hợp tác xã, hay doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình sản xuất áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao để giúp hội viên Cựu chiến binh phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
       Thứ năm, Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, xem đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của Cựu chiến binh đối với thanh niên; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp thành lập và định hướng hoạt động cho các Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở, động viên Cựu quân nhân giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.
 
       Để giúp Hội Cựu chiến binh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội nhiệm kỳ, đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến công tác cựu chiến binh; tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhằm giữ vững ổn định về chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tê-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương./.
 
                                                                                          Nguyễn Thanh Bình- Nguyễn Đức Quyền