Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Yên Thế

Chiều 9/10/2018, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Hạnh, PCT Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2018 tại huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện; các đ/c Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.
Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2018, việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện được quan tâm chú trọng, đã phát hiện và xử lý một số vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên, tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Việc nắm và hiểu về luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn chưa sâu; việc thực hiện kê khai, công khai một số khoản thu còn chưa rõ ràng, minh bạch, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu; khi thanh tra, kiểm tra phát hiện ra sai phạm tuy nhiên việc xử lý, lập biên bản còn hạn chế… 
Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, PCT Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đánh giá cao những kết quả và cách làm của huyện Yên Thế trong công tác phòng, chống tham nhũng. Để việc chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn nữa, PCT Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt luật phòng, chống tham nhũng tới cán bộ, công chức; thường xuyên rà soát các văn bản đã ban hành để điều chỉnh, sửa đổi sao cho phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc công khai minh bạch trong quản lý tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, đấu giá, nhất là công khai các khoản đóng góp của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành của huyện và các ngành cấp trên trong việc phòng, chống tham nhũng./.
 
Quang Huy