Skip to main content

Đoàn giám sát Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo giám sát tại Yên Thế

 Chiều ngày 5/6/2017, tại Phòng họp BTV Huyện ủy, Đoàn giám sát số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phan Thế Vinh - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, phó đoàn giám sát cùng các thành viên trong đoàn giám sát số 9 đã về thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế. Làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư các Đảng ủy, Chi bộ đã giám sát.
         Qua giám sát trực tiếp tại 3 đảng ủy, 5 chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Yên Thế và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, đoàn giám sát đã có dự thảo báo cáo khá chi tiết và đặc biệt khẳng định việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị số 05 được BTV Huyện ủy Yên Thế triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; đã xác định được các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả tích cực. Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung chỉ đạo khắc phục đã giải quyết có hiệu quả những hạn chế, tồn đọng kéo dài, tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lề lối tác phong, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Yên Thế đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; qua đó chất lượng sinh hoạt của chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của cấp ủy được nâng cao hơn, góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
        Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được trong dự thảo báo cáo, đoàn cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQTW4 của một số chi, đảng ủy còn chậm, còn tình trạng sao chép; công tác tuyên truyền còn thiếu hấp dẫn; việc đăng ký làm theo Bác ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hình thức; việc bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm...
        Thảo luận tại buổi làm việc, về cơ bản các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, các thành viên BTV Huyện ủy và lãnh đạo các chi, đảng ủy đã giám sát đều cơ bản nhất trí với những nhận xét, đánh giá mà đoàn giám sát số 9 đã nêu trong dự thảo báo cáo. Các đại biểu cũng đề nghị đoàn bổ sung, làm rõ thêm một số kết quả mà Yên Thế đã đạt được trong thời gian qua vào báo cáo chính thức, đồng thời đề nghị đoàn đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, Trung ương sớm ban hành những chuẩn mực, văn bản hướng dẫn chung nhất, chi tiết nhất để cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả hơn./.
Trung Hiếu