Skip to main content

Đoàn giám sát BTV Tỉnh ủy giám sát tại Đảng bộ An Thượng

Chiều ngày 17/5/2018, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đảng bộ xã An Thượng.
Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được ban hành, Đảng ủy xã An Thượng đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Đồng thời xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể cho toàn khóa. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay xã An Thượng đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Với 18/29 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đã hoàn thành từ 70 đến 90%. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 14,4%, tăng 4% so với chỉ tiêu đại hội; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội thường xuyên được quan tâm. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ở địa phương đã đạt 30 triệu/người/năm. 19/19 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới được giữ vững.
Công tác xây dựng đảng luôn được coi trọng, vai trò lãnh đạo của đảng thường xuyên được tăng cường. Đặc biệt, trong hơn hai năm qua xã An Thượng đã thường xuyên thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Niềm tin của cán bộ, đảng viên ngày một được củng cố, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng quyết tâm vượt qua khó khăn đưa địa phương ngày một phát triển đi lên.
Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp ở An Thượng trong thời gia qua. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã An Thượng đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thời gian tới An Thượng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động tìm giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại hạn chế. Với nền tảng của một xã nông thôn mới, địa phương phải thường xuyên đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phải thường xuyên đổi mới trong việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội để đưa An Thượng ngày một phát triển./.
 
Trung Hiếu