Skip to main content

Đảng ủy xã Đồng Tâm tổng kết công tác lãnh đạo năm 2017

Sáng ngày 12/01/2018, Đảng ủy xã Đồng tâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đ/c Phan Tùng Dương - TV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các ngành phụ trách xã.. 
            Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ xã Đồng Tâm đã chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2017. Cụ thể: Đảng ủy xã tiếp tục giữ mối đoàn kết thống nhất nội bộ tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên. Qua đó, 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Hội cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội thể dục thế thao năm 2017. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII. 
Về lãnh đạo phát triển kinh tế, năm 2017, tổng giá trị sản xuất thu từ chăn nuôi và trồng trọt của xã Đồng tâm đạt gần 93,6 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây ăn quả, qua đó đã góp phần nâng tổng diện tích cây ăn quả trong toàn xã lên gần 310,7ha/477 ha đất canh tác. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt gần 56,5 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tập trung ở một số lĩnh vực như: băm, bóc gỗ, xay sát, chế biến vải thiều. Hoạt động các dịch vụ có bước phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,6 triệu/người/năm; thu ngân sách vượt kế hoạch dự toán... Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, Quốc phòng an ninh ổn định giữ vững. Công tác phát triển đảng được coi trọng, Đảng ủy đã kết nạp 3 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, qua đánh giá phân loại đảng viên năm 2017 có trên 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6/11 chi bộ đạt TSVM. Đảng bộ xã Đồng Tâm được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh.
          Nhân dịp này Đảng ủy xã Đồng tâm đã khen thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân hoàn xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./.
 
Trung Hiếu