Skip to main content

Đảng ủy Đồng Tâm tổ chức lễ trao Huy hiểu Đảng và sơ kết giữa nhiệm vụ thực hiện NQĐH Đảng các cấp

  Sáng ngày 29/5/2018, Đảng ủy xã Đồng Tâm đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng; Sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết giữa nhiệm kỳ tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020); sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 
Dự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên có đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các ban, cơ quan phụ trách xã. Trong đợt 03/02 và 19/5/2018, Đảng bộ xã Đồng Tâm có 11 đảng viên vinh dự được trao huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên Lê Văn Đống vinh dự được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 55 tuổi đảng, 6 đảng viên huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên huy hiệu 45 năm và 1 đảng viên huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
         Nét nổi bật, trong thời gian qua Đảng bộ xã Đồng Tâm đã chỉ đạo, điều hành thực hiện cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. 100% đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII của Đảng.  Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân đạt 10,4%; thu ngân sách địa phương hàng năm tăng 20%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tăng mạnh, chỉ tính riêng năm 2017 đã đạt trên 56 tỷ đồng, tăng trên 13 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng NTM được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, năm 2016 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và về đích NTM. 
Từ năm 2015 đến 2017, Đảng bộ xã Đồng Tâm liên tục được cấp trên công nhận đạt TSVM. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, đồng thời ban hành các văn bản thực hiện cụ thể theo từng nội dung công việc, từng bộ phận và từng tổ chức, cá nhân cụ thể. Qua 2 năm triển khai thực hiện nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã có chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy và hành động. Toàn xã đã có 24 tập thể và 1.320 cá nhân đăng ký làm theo Bác, trong qúa trình học tập và làm theo gương Bác đã xuất hiện hàng trăm mô hình, tấm gương điển hình được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. 
         Nhân dịp này Đảng ủy xã Đồng Tâm đã khen thưởng và biểu dương 11 tập thể, 22 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc sau 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 
Trung Hiếu