Skip to main content

Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Yên Thế sơ kết sự lãnh đạo của Đảng 6 tháng đầu năm 2017

Chiều 02/8/2017, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị sơ kết sự lãnh đạo của Đảng ủy 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng gần 130 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT thường trực HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền dự và chỉ đạo hội nghị.
Nét nổi bật 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, nghiên cứu, quán triệt triển khai học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ và cấp ủy cấp trên. Vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện công tác thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, vai trò của Đảng bộ, chi bộ. 
Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức ký cam kết thực hiện “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” của tập thể chi bộ, cơ quan và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trên tinh thần thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 47 của BCH TW về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01 của Đảng ủy “nêu cao tính tiền phong gương mẫu về đạo đức, lối sống, văn hóa công sở; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ”. 
Sau hội nghị này, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký cam kết cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cam kết nêu gương thực hiện Quy định 101 - QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 28/10/2016 của Đảng ủy “nêu cao tính tiền phong gương mẫu về đạo đức, lối sống, văn hóa công sở; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn đảng bộ”.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu từ nay đến cuối năm, các chi bộ thuộc Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi trong sinh hoạt chuyên đề; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; các chi bộ tiếp tục rà soát những nhiệm vụ trọng tâm đã đăng kí để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra…/.
 
Quang Huy