Skip to main content

Đảng bộ xã An Thượng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ và 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 29/5/2018, Đảng bộ xã An Thượng đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua gần 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xã An Thượng đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh nói chung.
Theo đó, trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội xác định, đến nay đã có 19 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó, nhiều chỉ tiêu chủ yếu vượt cao như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, tổng sản lượng lương thực cây có hạt, thu ngân sách trên địa bàn, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, số thôn được công nhận thôn văn hóa, tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh...
Bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong gần 3 năm qua như: một số chỉ tiêu về kinh tế tăng trưởng thiếu ổn định; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao còn chưa đều; số người sinh con thứ 3 còn cao; công tác đấu tranh phòng ngừa tệ nạn xã hội chưa thường xuyên…
Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ xã phấn đấu hoàn thành 21 mục tiêu và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đã đề ra.
Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã An Thượng đã tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị./.
 
Văn Thư