Skip to main content

Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện hoàn thành và vượt kế hoạch 60% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020

Chiều 05/7/2018, tại hội trường UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền (CQCQ) huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ (NK) 2015-2020 và sơ kết sự lãnh đạo của Đảng ủy 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện chủ trì hội nghị.
Để NQ ĐH Đảng các cấp đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy CQCQ quyền huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ, các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
Kết quả đến nay, đã có 9/15 chỉ tiêu theo NQ ĐH Đảng bộ đề ra đạt và vượt kế hoạch (KH), chiếm tỷ lệ 60%. Nhiều chỉ tiêu đạt khá như: tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm hơn 14%; hơn 83% cán bộ, đảng viên có trình độ đại học trở lên… Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển.
Tuy nhiên, theo đánh giá, việc thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp tại Đảng bộ CQCQ còn một số tồn tại, hạn chế như: việc cụ thể hóa các NQ, KH, chương trình hành động của Huyện ủy, BTV Huyện ủy còn chậm và chưa thật sự cụ thể, sát với thực tiễn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn biểu hiện hình thức, chưa đi vào chiều sâu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ chưa cao. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa thường xuyên…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy CQCQ huyện đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá đúng kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, tồn tại; đồng thời bổ sung và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu NQ ĐH Đảng bộ NK 2015-2020 đã đề ra.
Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đề ra đó là: lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo xây dựng cơ quan, các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo cơ quan chuyên môn nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của huyện.
Trong đó, đặc biệt quan tâm đến chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng thông tin thời sự, chính sách cũng như chất lượng học tập các NQ của cấp trên. Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng đảng như: việc quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên. Chú trọng nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định đối với những tập thể, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…/.
 
Văn Thư