Skip to main content

Đại hội MTTQ xã Đông Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 08/01/2019, UBMTTQ xã Đông Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ngành phụ trách xã, lãnh đạo Đảng, Chính quyền và trưởng  các đoàn thể ở địa phương và trên 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Đông Sơn.
Nét nổi bật của công tác Mặt trận tổ quốc xã trong nhiệm kỳ qua,mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn,song Ủy ban MTTQ xã,các tổ chức thành viên,các Ban công tác Mặt trận khu dân cư luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình.Lỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện các mục tiêu do Đại hội MTTQ xx khóa XXII đã đề ra  và đạt được những kết quả thiết thực. Góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động nhân dân tích tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận, khu dân cư.Thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. MTTQ xã đã tổ chức triển khai tổ chức các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước… Mặt traanjthwcj sự là cầu lối giữa nhân dân với Đảng, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Các phong trào trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn khu dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Đông Sơn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm đều được công nhận là đơn vị có phong trào vững mạnh và vững mạnh xuất sắc…
  Tại Đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…
Đại hội MTTQ xã Đông Sơn đã hiệp thương và bầu 41 ông, bà tham gia vào Ủy ban MTTQ xã Đông Sơn lần thứ  XXIII. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Thế được tổ chức trong thời gian tới./.
 
Chu Hoa