Skip to main content

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Phồn Xương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

    Sáng ngày  25/12/2018 UBMTTQ xã Phồn Xương  đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng – Uỷ viên BTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng, Chính quyền và trưởng  các đoàn thể ở địa phương  cùng 83 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Phồn Xương.
   Trong nhiệm kỳ 2013-2018. Uỷ ban MTTQ xã Phồn Xương đã thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra. Đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân trong xã đoàn kết thống nhất hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, củng cố và phát triển. MTTQ đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư " cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ”Tết vì người nghèo”; cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực. Tích cực đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng đã có nhiều kết quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Hàng năm, 8/8 Ban công tác mặt trận được xếp loại khá và vững mạnh. Uỷ ban MTTQ xã được Uỷ ban MTTQ huyện xếp loại 5 năm vững mạnh xuất sắc. Về khen thưởng: Có 08 lượt tập thể, 13 lượt cá nhân làm tốt công tác Mặt trận được cấp trên khen thưởng, trong đó: Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam tặng 02 Bằng khen, UBND, MTTQ tỉnh tặng 03 Bằng khen, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện tặng 16 Giấy khen...
  Đại hội đã hiệp thương cử ra 31 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phồn Xương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Yên Thế lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Phồn Xương đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân  đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018./.     
                                          Chu Hoa