Skip to main content

Đại hội Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế lần thứ nhất

Chiều 03/01/2019, Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế đã tổ chức Đại hội Hội đồng thành viên lần thứ nhất. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Phương, Phó giám đốc Sở tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo sản xuất chuyển đổi các công ty lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Doanh, Phó giám đốc Sở nông nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở nội vụ, Lao động thương binh và xã hội tỉnh; cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế và Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt.
Theo đó, thực hiện nghị định số 30 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị định số 118 của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Trong thời gian qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế đã khẩn trương xây dựng phương án chuyển đổi tài chính, sử dụng đất, sử dụng lao động… để sắp xếp chuyển đổi hoạt động theo mô hình hai thành viên. Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế được thành lập trên cơ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Thế cũ và sự góp vốn của Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt. Trong đó, vốn nhà nước do UBND tỉnh Bắc Giang chủ sở hữu chiếm 84,45%; vốn góp của  Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt chiếm 15,55%.  
Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Sở tài chính, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang nêu rõ: Việc sắp xếp, đổi mới công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng, bảo vệ phát triển rừng, hình thành vùng sản xuất lâm sản hàng hóa tập trung; gắn lâm nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường, tạo sự chuyển biến về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp. Phấn đấu xây dựng công ty lâm nghiệp thành trung tâm liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu… 
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo; quy chế Điều lệ; tờ trình thông qua Điều lệ, giới thiệu nhân sự và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, từ năm 2019 - 2023 của Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế. Đồng thời tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó giám đốc và bầu Ban kiểm soát công ty… Kết quả, ông Hoàng Văn Chúc được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Phạm Tiến Vĩnh được bầu giữ chức vụ Giám đốc và ông Nguyễn Văn Thế được bầu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế.
Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty TNHH hai thành viên lâm nghiệp Yên Thế. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện và lãnh đạo các địa phương có rừng trên địa bàn đã đến tặng hoa chúc mừng./.
 
Quang Huy