Skip to main content

Đại hội điểm Hội Liên hiệp thanh niên xã Hương Vĩ nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng 24/3/2019, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) xã Hương Vĩ đã tổ chức đại hội Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN huyện Yên Thế chỉ đạo tổ chức đại hội điểm trong toàn huyện. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan của Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện Đoàn, Hội LHTN huyện Yên Thế; đại diện Hội LHTN các xã, thị trấn trong huyện; lãnh đạo Đảng ủy-UBND, các ngành, đoàn thể, trưởng các thôn trong toàn xã.
Xã Hương Vĩ có gần 1.400 thanh niên trong độ tuổi, chiếm 26% dân số xã; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên đạt 44%. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào thanh niên của xã có bước chuyển biến tích cực; hoạt động của hội luôn bám sát chương trình, kế hoạch của tổ chức hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội LHTN xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với thanh niên; tăng cường, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến, thi đua sống có trách nhiệm. Trong đó, phát huy hiệu quả hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, xung phong bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, cũng như phong trào thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc… Với những kết quả đạt được, hàng năm, Ủy ban Hội LHTN xã Hương Vĩ luôn được đánh giá xếp loại là đơn vị vững mạnh.
Tuy nhiên, công tác hội và phong trào thanh niên của địa phương những năm qua vẫn còn một số hạn chế như: công tác giáo dục truyền thống, pháp luật cho hội viên chưa thường xuyên; phát triển hội viên mới còn khó khăn; chất lượng hoạt động của Hội chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH…
Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội LHTN xã Hương Vĩ đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: đăng ký thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên tham gia xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả ít nhất từ 1-2 thanh niên chậm tiến, 1 thanh niên yếu thế có động lực phấn đấu vươn lên, hòa nhập với cộng đồng; hàng năm có trên 80% chi hội, CLB trực thuộc xếp loại vững mạnh; kết nạp ít nhất 100 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn, phấn đấu nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 45%...
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN và chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Hương Vĩ nhiệm kỳ 2019-2024, hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên; đồng thời, khen thưởng cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên địa phương nhiệm kỳ qua.
Sau đại hội, Hội LHTN huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn huyện, để các đơn vị còn lại tổ chức đại hội thành công, đạt mục tiêu đề ra./.
 
Văn Thư