Skip to main content

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thế lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 11 và sáng 12/6/2018, Hội Nông dân huyện Yên Thế đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Nông - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, phòng, ban chuyên môn, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn cùng 132 đại biểu đại diện cho gần 20 nghìn hội viên nông dân đã về dự.
Nét nổi bật, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện Yên Thế đã có bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các phong trào hoạt động luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ trọng tâm của hội đạt nhiều kết quả quan trọng. 
Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân thường xuyên được đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng và tăng trưởng quỹ hội, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được trên 3.600 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên gần 20 nghìn hội viên, 100% chi hội trong toàn huyện đều có quỹ, với tổng số quỹ trên 3 tỷ đồng. Hàng năm có từ 70 đến 90% cơ sở hội đạt vững mạnh, Hội nông dân huyện đều đạt đơn vị vững mạnh xuất sắc. Các phong trào thi đua yêu nước luôn được các cấp hội nông dân huyện Yên Thế triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, năm 2017 toàn huyện đã có trên 8 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi, tăng 1.030 hộ so với năm 2012, từ phong trào này đã xuất hiện hàng trăm hộ có thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên, nhiều hộ thu nhập đạt gần 1 tỷ đồng. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp, thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới... Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Khẳng định  sự tiến bộ, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT - XH của các cấp hội nông dân trong tình hình mới.
Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX và tổ chức phát động phong trào thi đua cho cả nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng về nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.  
Cũng nhân dịp này Hội nông dân tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân và Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 6 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2012 - 2018./.
 
Trung Hiếu