Skip to main content

Đại hội Công đoàn huyện Yên Thế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 15/9/2017, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương - PCT Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang; Nông Văn Tâm- PBT thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện; Đinh Công Hưng - PCT HĐND huyện; Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các Công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện cùng 178 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho trên 6.400 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện dự đại hội. 
Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp và hoạt động xã hội của công đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công nhân viên chức lao động tiếp tục được đẩy mạnh. 100% công đoàn đăng kí việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả tích cực. Năm 2016 có 91,2% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tăng 36 cơ quan so với năm 2011; trung bình hàng năm có 98% gia đình công nhân viên chức lao đông đạt gia đình văn hóa. Từ năm 2011 đến nay đã có 490 công nhân viên chức lao động được kết nạp Đảng, đạt 109% chỉ tiêu Đại hội. 
Các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị đã được tập trung chỉ đạo và thực hiện đạt hiệu quả. 
Các hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua Liên đoàn lao động huyện đã tín chấp cho 28 lượt chị em vay vốn từ quỹ “Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo” với số tiền 140 triệu đồng; các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho 4.356 đoàn viên gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với tổng số tiền 562 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 06 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng. 
Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp, các ngành khen thưởng, như: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 08 cá nhân; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 02 cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, 14 bằng khen cho tập thể, cá nhân; UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng 14 cờ thi đua, 319 bằng khen và nhiều phần thưởng khác cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác công đoàn. 
Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế đã biểu dương những kết quả mà Liên đoàn lao động huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; hướng về cơ sở vì người lao động, chăm lo đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh”, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tới, các cấp công đoàn huyện cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ đoàn viên, công đoàn, người lao động, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ và chỉ số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người lao động; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thế lần thứ XXI đã đề ra.
Sau một ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn huyện Yên Thế khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.
 
                                                                   Quang Huy