Skip to main content

Đại hội Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Yên Thế khóa I - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Sáng 07/6/2017, Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Yên Thế đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền; Vi Văn Ba - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; Các đồng chí PCT UBND huyện; Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Công đoàn khối Đảng đoàn thể huyện cùng 162/179 đồng chí đoàn viên là cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khối UBND huyện.
Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ quan chính quyền huyện thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Hàng năm, các công đoàn luôn phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ; các chế độ chính sách của đoàn viên được thực hiện nghiêm túc. Trong 5 năm qua đã có trên 500 lượt đoàn viên được nâng lương thường xuyên, 42 đoàn viên được nâng lương trước hạn và 55 lượt đoàn viên được hưởng phụ cấp thâm niên, vượt khung. Công đoàn tích cực vận động đoàn viên phát huy dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; vận động 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên lúc ốm đau, hiếu, hỷ được kịp thời. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên được đẩy mạnh. Qua đó tư tưởng, nhận thức và trình độ mọi mặt của đoàn viên được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả, trong 5 năm đã có 150 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, 75 lượt tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc, trên 600 lượt đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; hàng năm 100% cơ quan, gia đình đoàn viên đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và gia đình văn hóa…v.v.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện của Ban chấp hành công đoàn lâm thời, như: việc triển khai thực hiện phong trào thi đua của công đoàn, cơ quan gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác nữ công, tài chính; công tác tuyên truyền vận động đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm tận tâm, tích cực với công việc; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thăm hỏi, động viên và hoạt động chăm sóc sức khỏe đoàn viên…
Phát biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội, đ/c Vi Văn Ba - Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ quan chính quyền huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa quan trọng, vì vậy Công đoàn khối cơ quan chính quyền cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tích cực tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; quan tâm phát triển đảng, củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước… qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.
Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 09 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.
 
Quang Huy