Skip to main content

Đại hội chi bộ Ban Tuyên giáo – Trung tâm BDCT huyện nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện về việc tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; chiều ngày 07/5/2017, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm BDCT huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ đầu tiên trong 7 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện tổ chức đại hội. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, đại diện các ban và Văn phòng Đảng uỷ dự chúc mừng Đại hội. 
Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm BDCT huyện trực thuộc Đảng ủy cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện là Chi bộ ghép gồm 02 cơ quan: Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện. Hiện tại Chi bộ có 09 đảng viên (trong đó có 1 đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, 02 đồng chí là Huyện uỷ viên). Về trình độ chuyên môn: 7/9 đ/c = 77,8% có trình độ đại học, 1/9 đ/c có trình độ  cao đẳng = 11,1%. Lý luận chính trị: 6/9 đ/c = 66,7% có trình độ cử nhân, cao cấp; 2/9 đ/c = 22,2% có trình độ trung cấp, 1/9 đ/c = 11,1% có trình độ sơ cấp. 
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn chủ động, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; quan tâm thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu đề ra, đảm bảo về nội dung và phương pháp tiến hành. 
Coi trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; hàng năm đều cử cán bộ tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ; bám sát các quy định về tiêu chuẩn theo chức danh, nhất là chức danh chủ chốt để giới thiệu quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.
Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của đảng viên. Thực hiện tốt chế độ phê và tự phê bình; chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo với cấp trên. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác quản lý đảng viên được chú trọng.
Quan tâm và chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên... tạo nên không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lập thành tích trong cán bộ, đoàn viên; góp phần xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Phát biểu tặng hoa chúc mừng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như định hướng cho nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm BDCT huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ, hoạt động hai cơ quan và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Chi bộ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2017 - 2020./.
 
Văn Tuyển