Skip to main content

Đại biểu HĐND huyện, xã khóa XXI tiếp xúc cử tri xã Đông Sơn

Chiều 04/12/2018, đại biểu HĐND huyện khóa XXI do đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT Thường trực UBND huyện làm trưởng đoàn và đại biểu HĐND xã Đông Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đông Sơn trước kỳ họp thứ 10, HĐND huyện và kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND huyện, xã thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Yên Thế và kỳ họp thứ 7 HĐND xã sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 12 tới. Các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện, xã năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. 
Nét nổi bật, năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện đã cơ bản hoàn thành và thu được những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,41%, tăng 0,35% so với cùng kỳ năm 2017; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 11.563 ha, đạt 99,86% KH; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hơn 39.000 tấn; Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia cầm 4,3 triệu con, đạt 100% kế hoạch. Năm 2018 toàn huyện đã trồng mới được 1.330 ha rừng tập trung. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, cải cách thủ tục hành chính thu được kết quả tốt…v.v.
Tại hội nghị, các cử tri thẳng thắn bày tỏ ý kiến, kiến nghị HĐND các cấp, cơ quan chức năng và địa phương quan tâm giải quyết một số vấn đề như: Nhà nước cần có chính sách kéo dài thời hạn cho học sinh, sinh viên vay vốn để có điều kiện theo học tại các trường đại học, cao đẳng; hỗ trợ cho các chi hội trưởng ở cơ sở mua thẻ BHYT; quan tâm đầu tư kinh phí sửa chữa một số đập, kênh tưới để đảm bảo phục vụ sản xuất của người dân; việc người dân đối ứng tiền làm đường GTNT theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh còn cao; Quản lý chặt chẽ các mặt hàng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi… Bên cạnh đó, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, vi phạm hành lang an toàn giao thông của cơ sở sản xuất chế biến gỗ; xe ô tô chở quá tải trọng làm hỏng đường giao thông gây bức xúc trong nhân dân…. các ngành chức năng cần có biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm kịp thời…
Phát biểu tại đây, đồng chí PCT Thường trực UBND huyện và chủ tịch UBND xã đánh giá cao những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trực tiếp trả lời, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, đồng thời hứa các ý kiến còn lại sẽ được tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến kỳ họp HĐND huyện diễn ra trong thời gian tới./.
 
Quang Huy