Skip to main content

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang làm việc tại huyện Yên Thế

Sáng 09/3/2018, đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã về khảo sát nắm tình hình về lĩnh vực kinh tế và môi trường, công tác an ninh, trật tự; công tác tổ chức bộ máy và biên chế. Cùng đi có lãnh đại diện Sở nội vụ, Sở y tế. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Yên Thế có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nông Văn Tâm, PBT thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng đại diện các đơn vị có liên quan.
Năm 2017, được sự quan tâm đầu tư qua các chương trình, dự án của Nhà nước, đặc biệt là nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo. Toàn huyện đã cứng hóa được 22,349 km đường giao thông nông thôn, đạt 100% kế hoạch; trong đó cứng hóa 10,004 km theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Lĩnh vực nông nhiệp, toàn huyện đã gieo trồng đạt 82,4% kế hoạch; công tác giám sát dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêm phòng gia súc, gia cầm được triển khai thực hiện đạt kết quả. Công tác quản lý, bảo vệ phát triển, chăm sóc rừng được quan tâm, năm 2018 toàn huyện có kế hoạch trồng mới 900 ha rừng tập trung và 300 nghìn cây phân tán các loại. Từ đầu năm đến nay đã trồng được 50 ha rừng tập trung. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý các điểm tồn dư rác thải trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức tập huấn phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại 21 xã, thị trấn với hơn 1.300 người tham gia. Bên cạnh đó, huyện đã đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt lò đốt rác thải tập trung và các công trình phụ trợ tại bãi rác xã Tam Tiến; đầu tư cải tạo bãi chôn lấp rác thải tại bãi rác Đồi Mồ, thị trấn Bố Hạ…
Về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hiện nay toàn huyện có 354 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 2.532 người là cán bộ thôn, phố. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa kiêm nhiệm tại các thôn, bản, phố, đến nay toàn huyện có 22/212 thôn đã tiến hành nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm, trưởng thôn, đạt 10,3%. Ngoài ra việc sáp nhập các trường học trên cùng địa bàn cấp xã, sắp xếp hoạt động của các trạm y tế đều được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định…/.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thế đã tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí định hướng thời gian tới, Huyện ủy Yên Thế cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)  Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng đề án quy hoạch, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn tổ dân phố; khắc phục tình trạng trưởng thôn không phải là đảng viên, đồng thời nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn; tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; quan tâm công các vệ sinh môi trường, tránh để tình trạng gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực nông thôn; huyện cần sớm xây dựng kết hoạch để thực hiện tốt việc cứng hóa đường giao thông nông thôn theo tinh thần Kết luận số 43 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Bắc Giang…/.
 
Quang Huy