Skip to main content

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

           Ngày 8/11/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Yên Thế tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Về dự phát biểu chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt một số nội dung có đồng chí Tạ Văn Phú - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
         Tại đây hơn 100 học viên là bí thư các chi, đảng ủy cơ sở; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã được phổ biến các chuyên đề gồm: Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; Hướng dẫn số 04 - HD/UBKT ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong quy định số 102 - QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 07 - QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.
          Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao nhận thức cho cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở về vị trí, vai trò và nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng  giúp công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp, hoạt động đạt kết quả cao.  Qua đó, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 
Trung Hiếu