Skip to main content

Bí thư Huyện ủy làm việc với các ban, cơ quan khối đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện

Chiều ngày 23/11/2017, Đồng chí Vũ Trí Hải - BT Huyện ủy, CTUBND huyện và đồng chí Nông Văn Tâm – PBT TT Huyện ủy, CTHĐND huyện đã có buổi làm việc với các ban, cơ quan khối đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện về tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu năm 2017 ở các đơn vị.
Đến nay hầu hết các ban, cơ quan khối đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra, đã có 39/42 nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành. Các đơn vị đã thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu giúp BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cũng như những nhiệm vụ phát sinh. 
Nổi bật như đã tổ chức tốt hội nghị trực tuyến về nghiên cứu học tập Nghị quyết TW 4, 5 (khóa XII); lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 9/10 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với BTV Tỉnh ủy, kết nạp mới được 158 đảng viên, đạt 105,3% KH, nâng tổng số đảng viên là trưởng phó thôn lên 56%; công tác ban hành văn bản, kiểm tra, dân vận và hoạt động của UBMTTQ, các đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả tích cực... 
Tuy nhiên, bên cạnh những kế quả đã đạt được, trong thời gia qua vẫn còn một số mặt còn tồn tại hạn chế như: Công tác tham mưu đôi khi còn chưa kịp thời, có đơn vị có lúc còn thiếu sâu sát với cơ sở dẫn đến hiệu quả hoạt động ở một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế đạt hiệu quả chưa cao.
         Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà các ban, cơ quan khối đảng, MTTQ và các đoàn thể huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục tập trung phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đồng thời giúp Huyện ủy xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Chủ động nắm chắc tình hình thực tế ở địa phương để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT - XH trên địa bàn huyện./.
 
Trung Hiếu