Skip to main content

Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng năm 2019

Sáng 28/01/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Ban CHQS huyện, Huyện đoàn Yên Thế tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lớp 1 năm 2019. 
Qua đánh giá, trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, 85 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện đã nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Các học viên đã học tập đầy đủ các chuyên đề chính trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và làm bài kiểm tra phân loại, đánh giá chất lượng. Theo đó, lớp bồi dưỡng đã có 24 học viên đạt loại giỏi, 35 học viên đạt loại khá.
Đặc biệt, lớp học đã có 9 cá nhân có thành tích học tập, rèn luyện tiêu biểu được Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen. Đây là một trong những nét mới trong công tác khen thưởng năm nay của Trung tâm BDCT huyện.
Thông qua lớp học này đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giúp học viên vận dụng tốt vào thực tiễn và nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng CSVN./.
 
Thanh Luân