Skip to main content

BCH LĐLĐ huyện Yên Thế học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Sáng ngày 6/12/2018, Ban chấp hành liên đoàn lao động huyện Yên Thế (BCH LĐLĐ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII  được diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 365 điểm cầu ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc dành cho cán bộ công đoàn chủ chốt ở 4 cấp. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã khai mạc hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số nội dung của Nghị quyết. 
Hội nghị nhằm quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp về những quan điểm cơ bản, những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cũng sẽ cùng nhau thảo luận và xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 
Tại hội nghị đã có 5 chuyên đề được các đồng chí báo cáo viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, quán triệt tới các đại biểu gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn và Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn. 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Ngay sau Hội nghị, cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân và gửi bài thu hoạch về cơ quan đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ của Tổng Liên đoàn./.
 
Chu Hoa