Skip to main content

BCH đảng bộ huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị lần thứ 11, Nhiệm kỳ 2015-2020

 Sáng ngày 6/7/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Lưu Xuân Vượng - Tỉnh ủy viên, BT Huyện ủy, CT HĐND huyện, đồng chí Vũ Trí hải - PBT, CT UBND huyện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thế khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 11.
         Tại hội nghị này các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận thông qua dự thảo 10 nội dung gồm: Kết quả công tác lãnh đạo của Huyện ủy; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội; kết quả hoạt động của HĐND huyện; kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tình hình ước thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo những công việc BTV Huyện ủy đã giải quyết trong quý II/2017 và Đề án sáp nhập xã Bố Hạ với thị trấn Bố Hạ.
         Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy đã lãnh đạo đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, cụ thể: Đã ban hành được 17 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW4 và Chỉ thị số 05 của BCT. 100% các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và trên 14 nghìn cán bộ, đoàn viên, hội viên nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 và xây dựng kế hoạch, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 26/26 đảng bộ cơ sở hoàn thành 100% kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong đó, có 17 chi bộ nhất thể hóa được bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đã kết nạp được 99 đảng viên mới; tiến hành kiểm tra giám sát 25 tổ chức cơ sở đảng và 38 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện 1 tổ chức và 3 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.
         Về phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT- XH năm 2017 theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện đạt kết quả tích cực. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 17 nghìn tấn đạt 100,3% so với cùng kỳ, chăn nuôi được duy trì ổn định. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện được 75 tỷ đồng, tăng 95 tỷ so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 320 tỷ, đạt trên 70% dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.
        Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ một số mặt còn tồn tại hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số cơ sở hiệu quả chưa cao. Công tác phát triển đảng, nhất là đảng viên ở các chi bộ nông thôn, đảng viên là trưởng, phó thôn còn khó khăn. Công tác lãnh đạo phát triển KT - XH ở một số lĩnh vực còn hạn chế; cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu, việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi còn có biểu hiện hình thức.
        Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu mỗi đồng chí ủy viên BCH tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung khắc phục có hiệu quả những mặt còn tồn tại hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu và triển khai thực đồng bộ các giải pháp để phấn đấu từ nay đến cuối năm, 100% các chỉ tiêu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra./.
 
Trung Hiếu