Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế triển khai nhiệm vụ năm 2018 Tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Sáng 10/01/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện; đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Băc Giang.
Năm 2017, công tác tuyên giáo luôn được các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện trên tất cả các mặt: Công tác tuyên truyền; giáo dục lý luận chính trị; lịch sử; thông tin thời sự, biên tập phát hành bản tin nội bộ; nắm bắt dư luận xã hội; huấn học; khoa giáo; văn hóa, văn nghệ... được thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch và vượt kế hoạc đề ra, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện. Chỉ đạo đăng ký, giải quyết những vấn đề bức xúc và triển khai những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân được chú trọng thực hiện. Ban thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 10 nhiệm vụ trọng tâm; các chi, đảng bộ, các đoàn thể đăng ký trên 1.400 việc tập trung giải quyết; có gần 30 nghìn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh của cá nhân.
Việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, sâu rộng đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Các bài viết đảm bảo chất lượng, hình thức sinh động, hấp dẫn, nội dung phong phú, bám sát chủ đề, tạo nên dư luận xã hội tích cực, sâu rông. Sau hơn 03 tháng phát động, toàn huyện đã có 9.200 bài viết tham dự Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào". Trong đó có gần 600 bài dự thi có chất lượng cao. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác tuyên giáo và cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm triển khai sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Nhân dịp này Ban thường vụ Huyện ủy Yên Thế đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017; đồng thời khen thưởng cho 03 tập thể và trao giải A, B, C và khuyến khích 50 cá nhân trong Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017./.
 
Quang Huy