Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo 06 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 23/7/2018, tại trường THPT Mỏ Trạng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
          Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các cơ quan trong khối Khoa giáo đã tổ chức ký kết và triển khai nhiều nội dung phối hợp, trong đó tập trung vào tổng kết đánh giá 10 năm  thực hiện Chỉ thị số 24  của Ban bí thư về phát triển nền Đông y Việt nam, 10 năm thực hiện Nghị số 27 về xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức, 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động về phát triển khoa học và công nghệ, Chương trình hành động về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác bảo vệ môi trường; phối hợp tham mưu chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các lĩnh vực công tác khoa giáo, trên cơ sở đó tham mưu kịp thời giải quyết khi phát sinh những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nhờ đó, các lĩnh vực khoa giáo tiếp tục phát triển. 
Nét nổi bật quy mô, chất lượng giáo dục, đào tạo của huyện được giữ vững và từng bước được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì, đến nay đã có 55/69 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 79,7%, tăng 2 trường so với cùng kỳ. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, các chương trình y tế quốc gia được thực hiện hiệu quả. 21/21 xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm y bạ điện tử, 19/21 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự niên duy trì ở mức 1%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Phong trào thể dục, thể thao không ngừng phát triển. Số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 35%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được đẩy mạnh, số gia đình văn hóa đạt cao.
        Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm vẫn bộc lộ một số mặt còn tồn tại hạn chế như: công tác tham mưu tuyên truyền ở một số lĩnh vực còn chưa kịp thời; việc triển khai thực hiện các mô hình sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao còn chậm; chất lượng giáo dục ở bậc THCS chưa có nhiều chuyển biến; công tác khám chữa bệnh ở tuyến xã còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục thể thao còn thiếu.v.v..
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất những ý kiến khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2018. 
         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan trong khối Khoa giao của huyện tiếp tục phát huy mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, vận dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyên môn, nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực và thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong hành động để thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo nói riêng và thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH của huyện nói chung./.
Trung Hiếu