Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại Đảng bộ thị trấn Cầu Gồ

Chiều ngày 15/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Dương Thanh Tùng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng đoàn giám sát điều hành đã về giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại thị trấn Cầu Gồ.
          Ngay sau khi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được ban hành, Đảng ủy thị trấn Cầu Gồ đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đã cụ thể hóa 5 kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm và công tác xây dựng đảng. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đến nay thị trấn Cầu Gồ đã có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 70% kế hoạch đề ra. Nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,5%, tăng 2,5% so với mục tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có bước chuyển dịch, trong đó nông, lâm nghiệp giảm xuống còn 25%; tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ chiếm 75%. Công tác văn hóa – xã hội thường xuyên được quan tâm, 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia; 5/5 phố đạt văn hóa cấp huyện, trên 92% gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ qua đào tạo đạt 60%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,13%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu/người/năm. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính sách xã hội được quan tâm; quân sự địa phương, an ninh chính trị - TTATXH được tăng cường. 
        Về công tác xây dựng đảng đã thường xuyên thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Qua đó đã làm cho niềm tin của cán bộ, đảng viên ngày một được củng cố, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng quyết tâm vượt qua khó khăn đưa địa phương ngày một phát triển đia lên.
         Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà thị trấn Cầu Gồ đã nỗ lực đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị Đảng ủy thị trấn Cầu Gồ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn để khi kết thúc nhiệm kỳ 100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Cấp ủy, chính quyền thị trấn phải luôn xác định rõ địa phương là một trung tâm kinh tế - chính trị của huyện. Do vậy phải thường xuyên tư duy, sáng tạo và có hoạch định cụ thể về phát triển KT - XH cho tương lai để tránh tụt hậu với các thị trấn trong tỉnh./.
 
Trung Hiếu