Skip to main content

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy thị trấn Bố Hạ

Chiều 16/5/2018, đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã tiến hành giám sát kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đảng ủy thị trấn Bố Hạ. Cùng dự có đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ủy thị trấn Bố Hạ đã xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghị quyết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, có 11/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 03 chỉ tiêu đạt trên 90%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 30 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 5% theo tiêu chí mới; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 
Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Công tác phát triển đảng được quan tâm, sau hơn 2 năm đã kết nạp 19 đảng viên mới, đạt 95% chỉ tiêu nhiệm kỳ. 
Đoàn giám sát BTV tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: việc đánh giá một số chỉ tiêu chưa sát; tốc độ tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương... Trong thời gian tới, yêu cầu cấp ủy và chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thực hiện đạt thấp, đề ra giải pháp để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, đồng lòng xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội  địa phương./.
 
Quang Huy