Skip to main content

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Yên Thế

Chiều 14/5/2018, đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang do đồng chí Lê Tuấn Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện Yên Thế. Cùng dự có đồng chí Nông Văn Tâm, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Hơn 2 năm qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XII), Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện triển khai nghiêm túc; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đến hết năm 2017, có 5/7 nhóm chỉ tiêu đạt trên 90% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đề ra.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, chỉ đạo đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hàng tháng để kiểm điểm, nhận diện 27 nội dung suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, hơn 2 năm qua, Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đã có 159 việc của tập thể và 517 việc của cá nhân đăng kí làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, đến hết tháng 4/2018 đã xét và đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy kết nạp được 20 đảng viên mới. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, năm 2017, Đảng bộ có 8/16 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 50%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98%... 
Đoàn giám sát của BTV Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đạt được trong hơn 2 năm qua. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện trong thời gian tới cần rà soát lại các chỉ tiêu đại hội, đánh giá khách quan những việc chưa làm được để có biện pháp tập trung chỉ đạo thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…/.
 
Quang Huy